ako forever hopeful na aangat ang pilipinas kahit …

June 10, 2003

ako forever hopeful na aangat ang pilipinas kahit papaano. alam ko rin na aabutin nang matagal para matanggal ang masama sa ating lipunan. siguro mga dalawa o tatlong generasyon. by that time, wala na ako sa mundong ito. pero di bale, basta mangyari lang ito, kahit nasan ako nang time na ito ay masaya na ako.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: