GALING SA "NOLI"

June 8, 2003

ibarra: “…iniibig kong kagaya ninyo ang aking bayan. di lamang sapagkat tungkulin ng bawa’t tao ang umibig sa bayang maglalaan marahil sa kanya sa huling hantungan… kundi sapagkat utang ko sa kanya at magiging utang ko ang aking kaligayahan!”

elias: “at ako po, sa ganang akin, ay sapagkat utang ko sa kanya ang aking kasawian”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: