mother's day at parenthood dito sa singapore

May 12, 2003

isa ang singapore sa pinakamababang birth rates sa asia. probably, it has the lowest in the entire south east asian region. in fact, it is now a major problem because the current population is not enough to fuel their future growth. ito rin ang dahilan kung bakit ako narito sa singapore. hindi, madumi yang iniisip mo…hindi nila ako gagamitin as a baby maker (o kaya pambulog). kulang kasi ang mga automation engineer rito at walang local skill silang makita kaya ako narito.

anyway, ang typical family rito ay husband, wife and one kid. normally, both husband and wife work para masustentuhan nila ang kanilang 4C’s (car, condo, credit card, country club membership). problema ngayon si anak. kung si mother at father ay working, sino ang mag-aalaga kay baby? solution: day care.

malaking negosyo rito sa singapore ang mga day care center – both legal at colorum. yung legal ay normal na day care. iwan mo si anak during the day time for enrichment lessons, feeding, etc. yung colorum, mas interesting. sa mga building dito, may mga manang na pinapa-rentahan ang kanilang sarili at bahay para sa pag-alaga ng mga baby. ang style rito: sa umaga, iwan mo si baby. sila na ang bahala sa pag-alaga hanggang sa pick-up mo sa gabi. yung mga ibang parents, talagang iniiwan nila ang mga anak, day and night, for the whole working week. di na nila kayang mag-alaga sa gabi dahil pagod na pagod sa trabaho.

dito sa office namin, 2 ang may baby. simula nang matapos ang maternaty leave, iba na ang nag-aalaga sa kanilang anak. week-end lang nila nakikita ang mga ito dahil stay-in ang mga bata sa mga day care for the whole working week. tuwing biyernes ng gabi, kinukuha nila ang kanilang mga anak para may family time ng week-end. linggo ng gabi, balik sa mga yaya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: