Singapore SARS Update

April 21, 2003

News Flash..”di-dit-ditdididit-di-dit-ditdididit” (sound epeks na morse code na ginagamit sa radio news)…TIME CHECK…ang oras sa buong kapuluan: limang minuto, makaraan ang truck ng basura. Ang oras ay hatid sa inyo ng pinakabagong pelikula mula sa REGLA Films. Si Gloria Romero sa kanyang unang Sexy Bomba Picture: “Nang Maglandi si Lola!”… ding-dong (sound epeks ng time check)…

TREATED AND DISCHARGED: 104 (up 13 from 5 days ago)
IN HOSPITAL: 58 (down 3)
IN CRITICAL CONDITION: 19 (up 3)
DEAD: 14+2 (up 1)
TOTAL NUMBER OF CASES: 178 (up 11 new cases)
INDEX CASES: 7 (no change, ibig sabihin wala nang galing sa abroad na nakakahawa sa local population)
SUSPECT CASES: 87 (down 4)
UNDER HOME QUARANTINE: 599 + 2400 (WOW! this is the largest jump in a single day, dahil sa isang palengke na bagsakan ng gulay)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: