LONG DISTANCE BLUES

March 14, 2003

oh yeah. nagkakahulihan ngayon dito sa opisina ng mga gumagamit ng long distance para sa mga personal calls. nung nag-audit ang corporate namin eh nakita nila na ang taas ng charges ng phone bill. sinilip nilang lahat at ginawan ng spreadsheet ang lahat ng mga calls. nakita nila na ang pinakamaraming overseas calls ay yung bansang pinakamaliit ang sales – India. hehehe… anong ibig sabihin nito? maraming bumbay ang nanggugulang sa personal overseas calls. na-track na rin nila kung sino-sino ang mga taong tumatawag ng overseas at lahat ng mga pangalan eh siyempre bumbay. hehehe.

di ko alam kung mahihiya na sila – kasi, ginawan ng presentation ang information at pinamigay sa lahat ng mga empleyado ang powerpoint.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: