LAND OF THE RISING SUN

February 4, 2003

in a week or two, punta ako sa land of the rising sun para magbigay ng seminar sa mga sakang. hehehe… biro lang. kaya etong chinese new year break (last day na ngayon) eh aral ako ng sasabihin ko. one week sa tokyo at osaka. etong first time ko doon at di ko nga alam what to expect. hopefully, everything will come out fine. nagpatahi pa nga ako ng amerikana dahil di naman kami formal dito sa singapore. at saka sino bang luko-luko ang magsusuot ng amerikana dito sa pagka-init na lugar. anyway, looking forward to japan and meeting the japanese – i’ve got my phrasebook ready and i’m all set.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: